PILOTPACK 5020 – арамид +PTFE

Насоченост:  Помпи, миксери / приложения: абразивни среди

Центробежни помпи :
Скорост: 25 m/s
Температурен обхват: -100 до 300C
Максимално налягане: 25 bar

За Арматура :
Скорост: 2 m/s
Температурен обхват: -100 до 300C
Максимално налягане: 300 bar

Възвратно, постъпателни :
Скорост: 2 m/s
Температурен обхват: -100 до 300C
Максимално налягане: 200 bar

Химическа съвместимост : В диапазона от 2 -13 pH е химически инертна и не-токсична.

Описание:
PILOTPACK 5020 е произведена от подсилени арамидни влакна. Всяко влакно е преминало специален процес, който гарантира покритие от PTFE и допълнителни обмазки. Тази набивка се препоръчва в среда на работа със силна абразия.Тя има изключителна устойчивост на екструдиране дори и при високи скорости и налягане. Основно приложение намира при работа на валове и шлама, отпадни води, цимент, други ротационни и статични оборудвания.

Размери:  стандартни квадратни сечения от 3мм до 25мм са налични.