Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/tivexbgc/beldamex-bg.com/wp-content/themes/beldamex/single-products.php on line 15
RAMIEPACK 7000 - Beldamex Ltd.- high quality sealing materials and products

RAMIEPACK 7000

Насоченост: Многофункционални помпи. Широко използвани, хранително вкусовата промишленост и морската индустрия.

Центробежни помпи:
Скорост: 11 m/s
Температурен обхват: -100 to 140C
Максимално налягане: 20 bar

За арматура :
Температурен обхват: -100 to 140C
Максимално налягане: 100 bar

Възвратно постъпателни :
Скорост: 1m/s
Температурен обхват : -100 to 140C
Максимално налягане: 70 bar

Химическа съвместимост : В диапазона  2 -12 pH е химически инертна. Съвместима е с някои разтворители.

Описание:
Ramiepack 7000 използва прежда от рами, всяка нишка от която е капсулирана в PTFE дисперсия и допълнително импрегнирана с лубрикант. Тази набивка осигурява висока механична якост.

Размери:  стандартни квадратни сечения от 3мм до 25мм са налични.