Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/tivexbgc/beldamex-bg.com/wp-content/themes/beldamex/single-products.php on line 15
SAFE STEP противоплъзгащи ленти - Beldamex Ltd.- high quality sealing materials and products

SAFE STEP противоплъзгащи ленти

Описание:Серията SAFE STEP включва противоплъзгащи ленти, които са практични, бързи и лесни за полагане с цел защита от приплъзване. Лентите са икономически изгоден вариант при полагане с отстояние една от друга, при покриване на големи площи и предпазване на работниците на места със силно омасляване.

Параметри:
– Бърз, лесен и икономичен вариант за покритие.
– Здравина на противоплъзгащото покритие /твърдост близка до тази на диаманта/.
– Не се изисква предварително техническо обучение.
– Издържливост при високи температури.
– Годни за употреба непосредствено след полагането им.
– Устойчивост на вода, машинни масла и разтворители.
– Средна продължителност на използване 1-2 години.
– Възможност за различни ширини на лентата.

Типове ленти:
SAFE STEP® Standard Tape
Основно приложение при пешеходни пътеки, входове, уреди за упражнения, стълби, платформи, рампи и др. Подходяща както за закрити, така и за открити помещения.
Стандартни размери:
широчина: 25мм; 50 мм; 100мм; 150мм / дължина на рулото: 18.25 м

SAFE STEP® Aqua Tape – White
Основно приложение при мокри помещения или близки до техника с възможност за изпускане или разливане на вода и водни капки.
Стандартни размери:
широчина: 50 мм / дължина на рулото: 18.50 м

SAFE STEP® Neutral Tape – Clear
За обща употреба. Особено подходящи на места, при които външният вид е от особено значение, като стилни интериори, мраморни подове и др.
Стандартни размери:
широчина: 50 мм / дължина на рулото: 18.50 м

SAFE STEP® High Vis Tape – Fluo Yellow
Основно приложение  при помещения, при които осветеността е ограничена или липсва, като стълби или подземни етажи.
Стандартни размери:
широчина: 50 мм / дължина на рулото: 18.50 м

SAFE STEP® Resilient Tape – Black
Препоръчва се за вътрешно покритие при места със засилен трафик, ходене с тънки подметки или на босо. Прилага се за „чисти стаи” и места, където се приготвя или складира храна.
Стандартни размери:
широчина: 25 мм; 50 мм / дължина на рулото: 18.50 м

SAFE STEP® Luminescent Tape
Лентата има свойството да свети в тъмнината, което я прави подходяща за маркиране на край на стъпала или площадки, за ясно очертаване на опасни контури и пешеходни пътеки.
Стандартни размери:
широчина: 50 мм / дължина на рулото: 18.50 м

SAFE STEP® Hazard Tapes
Ленти с предупредителни цветове, подходящи за места с опасност или повишено внимание. Приложими най – често в близост до контейнери или машини, опасни за близост или работа.
Стандартни размери:
широчина: 50 мм / дължина на рулото: 18.50 м