Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/tivexbgc/beldamex-bg.com/wp-content/themes/beldamex/single-products.php on line 15
SATURVAP/232 90N

SATURVAP/232 90N

Приложение: за пара и гореща вода. Използва се предимно за почистване или стерилизиране при нужда от високи параметри.

Параметри: три слоя, вътрешният – черен каучук предназначен за работа с високи температури и предпазване от напукване; междинен – спирални нишки ; външен – черен каучук, устойчив на абразия, температура, атмосферни влияния.

Цвят: черен с маркировка

Работна температура:  -40 °C +232 °C

Работно налягане: 17 bar

Допълнителна информация:тук